Sääntömääräinen vuosikokous pidetään Kokonhallilla 21.8.
Hunters Juniors ryJulkaistu: 12.06.2023 17.35

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään Kokonhallilla 21.8.

Tervetuloa Hunters Juniors ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen!

Kokous pidetään ma 21.8.2023 klo 18:30 alkaen Kokonhallin luentotilassa (Jääkiekkotie 3, 06100 Porvoo)

Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen
a. Puheenjohtajan valinta
b. Sihteerin valinta
c. Pöytäkirjantarkastajien valinta
d. Ääntenlaskijoiden valinta

3. Todetaan
a. Läsnäolijat
b. äänioikeutetut jäsenet

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Esitetään:
a. Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja vuosikertomuksen.
b. Tilintarkastuskertomus
Päätetään:
c. Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
d. Toimenpiteistä, joihin vahvistettu taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
e. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle

6. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa kaudella 2023-2024

7. Seuran uudet varsinaiset jäsenet
a. Esitetään ehdotukset uusista varsinaisista jäsenistä
b. Uusien varsinaisten jäsenten hyväksyntä

8. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
a. Toimintasuunnitelma
b. Talousarvio

9. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksut.

10. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi puheenjohtaja.

11. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi johtokuntaan jäsenet erovuoroisten tilalle.

12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

13. Valitaan edustajat SJL:n ja muiden liittojen kokouksiin tai annetaan valtuutus johtokunnalle valita kyseiset henkilöt.

14. Käsitellään Johtokunnan esittämät tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemat asiat.

Hunters Juniors ry:n johtokunta esittää yhdistyksen prh:ssa oleviin sääntöihin 16§ seuraavaa muutosta:

Nykyinen sääntöteksti:

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai jonkun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

Johtokunnan esitys:

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri yksin, tai johtokunnan määräämä henkilö yksin. Nimenkirjoittajan on oltava täysi-ikäinen.

15. Päätetään kokous.


Itä-Uudenmaan laadukkain lasten ja nuorten liikuttaja. 


Hunters Juniors ry

Sannaistenkatu 8, 06100 Porvoo