Pääskytien kouluun valitaan syksyksi 2021 liikuntapainotteinen luokka. Liikuntaluokka on tarkoitettu kaikille tuleville 7. luokkalaisille, jotka asuvat Porvoon kaupungin alueella.

Luokan tarkoituksena on antaa yläkouluikäisille nuorille mahdollisuus laadukkaaseen ja monipuoliseen liikuntaan sekä tukea nuoren kehittymistä urheilijapolulla. Liikuntapainotteisen luokan tarkoituksena on vahvistaa nuoren urheilijan motorisia perustaitoja ja sitä kautta kehittää häntä urheilijana eteenpäin.

Painotettua liikunnanopetusta toteutetaan luokalla, johon valitaan vuosittain enintään 24 oppilasta. Vuosittain muodostetaan yksi liikuntaluokka. Luokanvalvojana toimii liikunnanopettaja.

Liikuntaluokalla opiskellaan perusopetussuunnitelman mukaisesti kuitenkin siten, että liikuntaluokalla on kaksi lisäliikuntatuntia, jotka ovat viikoittaisen tuntimäärän lisäksi. Valinnaisaineet kasvattavat opiskeltavan liikunnan määrää 8. ja 9. luokilla.

Valintakokeet järjestetään keväisin. Oppilaat hakevat valintakokeeseen koulun kotisivuilla olevalla lomakkeella. Lomake on palautettava Pääskytien koulun kansliaan postitse tai sähköpostilla. Kaikki lomakkeen palauttaneet oppilaat pääsevät soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskokeessa mitataan monipuolisia liikunnallisia perustaitoja sekä motivaatiota. Soveltuvuuskokeessa suoritettavat tehtävät ovat nähtävillä Pääskytien koulun kotisivuilla. Pääskytien koulun liikunnanopettajat vastaavat soveltuvuuskokeen järjestelystä.

Kysymyset luokkaan ja opiskeluun Pääskytien liikuntaluokalla liittyen voi laittaa suoraan liikunnanopettaja Jouko Turpeenniemelle. Kaikki ohjeet ja info löytyy luokkaan liittyen löytyy Pääskytien koulun kotisivulta.

Jouko Turpeenniemi

Liikunnan lehtori

puh. 040 773 548 6

s-posti jouko.turpeenniemi@porvoo.fi

Itä-Uudenmaan laadukkain lasten ja nuorten liikuttaja. 


Hunters Juniors ry

Sannaistenkatu 8, 06100 Porvoo