Hunters Juniors ry:n (myöhemmin Hunters Juniors) seuratoiminnan säännöt ohjaavat seuran toimintaa. Seuratoiminnan säännöissä kuvataan seuran arvot ja visiot, organisaation eri jäsenten tehtävät ja vastuut sekä joukkueiden toiminnan pääperiaatteet.

Seuratoiminnan säännöt on tehty jokaiselle toimintaamme mukaan tulevalle ja jo mukana olevalle perheelle ja joukkueen toimihenkilölle. Säännöissä annetaan tietoa muun muassa seuran tavasta toimia sekä kuvaillaan joukkueiden toimintaa, toimihenkilöiden tehtäviä ja kerrotaan vanhempien roolista lasten harrastamisessa. Jokaisen joukkueen tulee käydä säännöt lävitse vanhempainilloissa ja jakaa niistä tietoa jokaiselle toiminnassa mukana olevalle perheelle, joiden tulee sitoutua omalla toiminnallaan seuramme yhteisiin pelisääntöihin. Pelisääntöjen noudattamista seurassa valvoo johtokunta ja joukkueessa joukkueen johtoryhmä.

Seuratoiminnan päivitetyt säännöt on hyväksytty Hunters Juniorsin johtokunnan kokouksessa 7.10.2019 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Seuratoiminnan sääntöjen lisäksi seuralla on Patentti- ja rekisterihallitukseen kirjatut seuran säännöt. Hunters Juniors on Suomen Jääkiekkoliitto ry:n (SJL) jäsen. Hunters Juniors noudattaa SJL:n sääntöjä ja on mukana SJL:n Kunnioita Peliä -ohjelmassa.

Itä-Uudenmaan laadukkain lasten ja nuorten liikuttaja. 


Hunters Juniors ry

Sannaistenkatu 8, 06100 Porvoo