Alle 12v harrastustoimintaa avataan tiukoin rajoituksin
5.2.2021 16:11 Seuratiedotteet / Pääsivusto

Päivitetetyt ohjeet ja rajoitukset ovat voimassa ma 8.2.2021 lähtien

Porvoon kaupungin johtoryhmä on päättänyt kokouksessaan 4.2.2021 avata alle 12-vuotiaiden harrastustoimintaa ma 8.2.2021 alkaen seuraavin seuroja, joukkueita ja jäseniä velvoittavin periaattein.

Harrastustoiminnan periaatteet (Lähde: www.porvoo.fi)

Porvoo noudattaa alle 12-vuotiaiden harrastustoiminnassa ja taiteen perusopetuksessa seuraavia periaatteita:

Harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa ja jokaisella harrastuskerralla kirjataan ylös läsnä olleet

Kilpailuja, otteluja, konsertteja, näytöksiä, esityksiä tai mitään muita sellaisia toimintamuotoja, joissa ryhmä on kontaktissa muiden harrastusryhmien kanssa, ei järjestetä

Vanhempien ja muiden ulkopuolisten henkilöiden oleskelua sisätiloissa ei sallita. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä. Saattajien tulee huolehtia kasvomaskin käyttämisestä ja turvaväleistä myös ulkona.

Ryhmän opettajat, ohjaajat ja valmentajat ovat jokaisella harrastuskerralla samoja henkilöitä

Kaikki harrastusmuodot toteutetaan siten, ettei lähikontakteja synny ja esimerkiksi peli- tai otteluharjoituksia ei järjestetä

Toiminta toteutetaan siten, että osallistujien välillä säilyy 2 metrin turvaväli

Osallistujat ohjeistetaan oikeanlaiseen käsi- ja yskimishygieniaan sekä oikeanlaiseen toimintaan oireiden ilmaantuessa ja koronatestiin hakeutumisessa

Opettajilla, ohjaajilla ja valmentajilla on aina kasvomaski harrastustilanteissa

Harrastustoimintaa toteutetaan enintään 10 hengen ryhmissä kuitenkin siten, että suurissa liikuntasaleissa ja muissa suurissa tiloissa voi samanaikaisesti toimia erillisiä alle 10 hengen ryhmiä, mikäli ryhmien välille ei synny tosiasiallista kontaktia. Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.

Suurissa kulttuuri- ja liikuntapaikkakokonaisuuksissa, joissa on useita eri tiloja ja saleja, henkilömäärärajoitusta sovelletaan kunkin tilan ja salin osalta erikseen

Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön, turvaetäisyyksiä ja hygieniaohjeita noudattaen. Suihkuja ei saa käyttää.

Linjaus on voimassa 8.2. alkaen toistaiseksi.

Harrastustoiminnan periaatteet tarkoittavat käytännössä seurallemme seuraavaa jäähalleissa:
(SJL Etelä koronaohjeistus 29.1.2021, alle 12v.)

Jäähallissa voi harjoitella ma 8.2.2021 alkaen U8 – U12 ikäluokat ja se on voimassa toistaiseksi.

Harjoituksiin osallistumisen edellytys on Jopoxin IN merkintä. Ilman merkintää ei voi toimintaan osallistua.

Ikäluokat jakavat joukkueensa pienryhmiin jotka eivät saa muuttua (esim. poissaolevia ei voi paikata muista pienryhmistä). Pienryhmät jaetaan 10 kenttäpelaajaa, 1 maalivahti ja 1 valmentaja. Jäähallissa (kaukalossa) voi harjoitella 2 pienryhmää samaan aikaan omissa kenttäpäädyissään. Pienryhmien toiminta ja kulkeminen tulee järjestää niin, että pienryhmien välille ei tule lähikohtaamisia.

Pienryhmän valmentaja vastaa oman ryhmänsä kulkemisesta jäähalliin ja sieltä pois sillä tavoin, että kohtaamisia muihin ryhmiin ei tule.

Harjoittelussa / harjoitteissa tulee huolehtia 2m turvavälien pysymisestä pienryhmän sisällä. Turvavälien mahdollistamiseksi harjoitteet tulee suunnitella etukäteen esim. yksilötaidot edellä.

Muut henkilöt (toimihenkilöt ja vanhemmat) eivät voi mennä jäähalleihin sisään.

Valmentajat käyttävät kasvomaskia pl. kaukalossa.

Jäähallien pukutiloja ei käytetä (toistaiseksi) eli harjoituksiin saavutaan pelivarusteet päällä. Luistimet voidaan sitoa/riisua oman pienryhmän kesken omassa vaihtoaitioissa ennen jäälle menoa / jäältä poistuttaessa.

Jäähallin aulatilan wc:t ovat käytössä ns. pakolliseen tarpeeseen

Ikäluokkien teroitusvuorot jaetaan ensi viikon alussa jäävuorojen mukaan. Periaatteena teroitukseen voi mennä ainoastaan ennen omaa vuoroaan siten että teroituskopissa on 1 huoltaja kerrallaan ja ryhmien valmentajat vievät/hakevat luistimet teroitukseen.

Edellä mainittujen ohjeiden ja rajoitusten toteutumista valvotaan kaupungin toimesta ja niihin puututaan erittäin matalalla kynnyksellä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa seuran vuorojen peruuttamiseen ilman vuoromaksujen palautusta!


   
Lisää uutisia
Hunters Juniors ry
«  Toukokuu   »